home page banner

English   Mahapeek Growth Regulater Fertilizers

 • CPPU (Growth regulator)

  सी.पी.पी.यु.(ग्रोथ रेग्युलेटर)

  • वैशिष्टे :
  • -सी.पी.पी.यु. हे ग्रोथ रेग्युलेटर आहे.
  • फायदे:
  • -द्राक्षाच्या मण्याची लांबी वाढते.
  • -फळांचे आकरमान वाढते.
  • - फळा चे वजन वाढवते.
  • -कलिगड व काकडी यांची फुले सेट होऊन फळ धारणा होण्यास व फळांची लांबी वाढण्यास उपयोग होतो.
  • वापरण्यास योग्य पिके:
  • द्राक्षे,डाळीबे,टोमाटो,ऊस,सर्व फळभाज्या,सर्वभाजीपाला व सर्वफळबागा ,काकडी,वेलवगींयपिके,लिबुवर्गीयपिके,तुर,सोयाबीन व सर्व कडधान्य,तृणधान्ये,फुले व इतर पिके
  • प्रमाण:
  • फवारणीद्वारे: १ मिली १० लिटर पाण्यात

  Send Enquiry

© Mahapeek Fertilizers India Pvt., Ltd. All Rights Reserved