home page banner

English   Mahapeek Foliar Spray Fertilizers

 • Mahapeek NK 13:00:45

  महापीक १९:१९:१९

  • फायदे:
  • -पिक्राच्या जोमदार व निरोगी वाढीसाठी उपयुक्त्त आहे.
  • -पिकांच्या कायीक वाढीसाठी उपयुक्त.
  • - संपूर्ण NPK समतोल पुरवठा करण्यास उपयुक्त.
  • वापरण्यास योग्य पिके:
  • ऊस , कापूस ,केली,कांदा ,टोमाटो, वांगी , सर्व फळभाज्या ,सर्वभाजीपाला,द्राक्षे,डाळीबे व सर्वफळबागा ,काकडी,वेलवगींयपिके,लिबुवर्गीयपिके,तुर,सोयाबीन व सर्व कडधान्य,तृणधान्ये,फुले व इतर पिके
  • वापरण्याचे प्रमाण:
  • फवारणीद्वारे: ३ ते ४ ग्रॅम / लिटर पाण्यात

  Send Enquiry
 • Mahapeek NK 13:00:45

  महापीक १२:६१:००

  • फायदे:
  • -नवीन मुळांच्या जोमदार वाढीसाठी योग्य.
  • -फुलांच्या पूर्ण वाढीसाठी उपयोग होतो.
  • -नत्र व स्फुरद युक्त आधुनिक फवारणी खात.
  • वापरण्यास योग्य पिके:
  • ऊस , कापूस ,केली,कांदा ,टोमाटो, वांगी , सर्व फळभाज्या ,सर्वभाजीपाला,द्राक्षे,डाळीबे व सर्वफळबागा ,काकडी,वेलवगींयपिके,लिबुवर्गीयपिके,तुर,सोयाबीन व सर्व कडधान्य,तृणधान्ये,फुले व इतर पिके
  • वापरण्याचे प्रमाण:
  • फवारणीद्वारे: ५-६ ग्रॅम / लिटर पाण्यात

  Send Enquiry
 • Mahapeek NK 13:00:45

  महापीक १३:००:४५

  • फायदे:
  • -फळांची आकार व त्यातील साखरेचे प्रमाण वाढवणे
  • -नत्र व स्फुरद फळवाढीच्या अवस्थेत उपयुक्त.
  • वापरण्यास योग्य पिके:
  • ऊस , कापूस ,केली,कांदा ,टोमाटो, वांगी , सर्व फळभाज्या ,सर्वभाजीपाला,द्राक्षे,डाळीबे व सर्वफळबागा ,काकडी,वेलवगींयपिके,लिबुवर्गीयपिके,तुर,सोयाबीन व सर्व कडधान्य,तृणधान्ये,फुले व इतर पिके
  • वापरण्याचे प्रमाण:
  • फवारणीद्वारे: ७-८ ग्रॅम / लिटर पाण्यात

  Send Enquiry
 • Foliar NPK Fertilizer - Basfoliar 19.19.19/13.40.13

  महापीक 00:00:५0

  • फायदे:
  • -फळांचे आकारमान,रंग व गोडी वाढविते.
  • -उत्पादनाचा दर्जा वाढविते.
  • वापरण्यास योग्य पिके:
  • ऊस , कापूस ,केली,कांदा ,टोमाटो, वांगी , सर्व फळभाज्या ,सर्वभाजीपाला,द्राक्षे,डाळीबे व सर्वफळबागा ,काकडी,वेलवगींयपिके,लिबुवर्गीयपिके,तुर,सोयाबीन व सर्व कडधान्य,तृणधान्ये,फुले व इतर पिके
  • वापरण्याचे प्रमाण:
  • फवारणीद्वारे: १०-१२ ग्रॅम / लिटर पाण्यात

  Send Enquiry
 • Mahapeek MKP 00:52:34

  महापीक ००:५२:३४

  • फायदे:
  • -मुळांच्या वापूर्ण वाढीसाठी उपयोग होतो.
  • -उत्पादनाचा दर्जा वाढविते.
  • वापरण्यास योग्य पिके:
  • ऊस , कापूस ,केली,कांदा ,टोमाटो, वांगी , सर्व फळभाज्या ,सर्वभाजीपाला,द्राक्षे,डाळीबे व सर्वफळबागा ,काकडी,वेलवगींयपिके,लिबुवर्गीयपिके,तुर,सोयाबीन व सर्व कडधान्य,तृणधान्ये,फुले व इतर पिके
  • वापरण्याचे प्रमाण:
  • फवारणीद्वारे: ६-७ ग्रॅम / लिटर पाण्यात

  Send Enquiry
 • Foliar NPK Fertilizer - Basfoliar 19.19.19/13.40.13

  महापीक कॅल्शीयम नायट्रेट

  • फायदे:
  • -फळांच्या सालीची जाडी वाढते
  • -फळांचे वजन वाढंण्यासाढी उपयुक्त.
  • -पिकांमधील पाण्याचा तान सहन करण्याची शक्ती वाढविते.
  • -नत्र व कॅल्शिअम युक्त आधुनिक फवारणी खात.
  • वापरण्यास योग्य पिके:
  • ऊस , कापूस ,केली,कांदा ,टोमाटो, वांगी , सर्व फळभाज्या ,सर्वभाजीपाला,द्राक्षे,डाळीबे व सर्वफळबागा ,काकडी,वेलवगींयपिके,लिबुवर्गीयपिके,तुर,सोयाबीन व सर्व कडधान्य,तृणधान्ये,फुले व इतर पिके
  • वापरण्याचे प्रमाण:
  • फवारणीद्वारे: ३ ते ४ ग्रॅम / लिटर पाण्यात

  Send Enquiry
 • Foliar NPK Fertilizer - Basfoliar 19.19.19/13.40.13

  महापीक मॅग्रेशियम सल्पेल्ट

  • फायदे:
  • -पिकांमादे फुल धारणा आणि फळ धारणा योग्य प्रमाणात होण्यासाठी उपयोग होतो.
  • -पिकांचे हरितद्रव्य तयार होण्यास मदत होते.
  • -माग्नेशियम मुळे पिकांमधील प्रेरके गती व वाढ होण्यास मदत होते
  • वापरण्यास योग्य पिके:
  • ऊस , कापूस ,केली,कांदा ,टोमाटो, वांगी , सर्व फळभाज्या ,सर्वभाजीपाला,द्राक्षे,डाळीबे व सर्वफळबागा ,काकडी,वेलवगींयपिके,लिबुवर्गीयपिके,तुर,सोयाबीन व सर्व कडधान्य,तृणधान्ये,फुले व इतर पिके
  • वापरण्याचे प्रमाण:
  • फवारणीद्वारे: ३ ते ४ ग्रॅम / लिटर पाण्यात

  Send Enquiry

© Mahapeek Fertilizers India Pvt., Ltd. All Rights Reserved